วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ

ลบ แก้ไข

ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการสมัครให้เข้าใจก่อนคลิก 
"รับสมัครนักศึกษา"
 1. ผู้สมัคร คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษา "
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมใส่รูปถ่าย (สามารถใส่รูปภาพที่ scan ได้หรือนำรูปภาพมาติดภายหลังจากที่พิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้ว) และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะคลิก
  "ปุ่มรับสมัคร"  เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่วิทยาลัยฯ กำหนด   เพื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  ไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ   เป็นค่าสมัคร 200 บาทและค่าธรรมเนียมสำหรับธนาคาร 15 บาท
    (ปิดรับสมัครผ่านเว็บในวันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 23.59
   
  ถือเวลาที่ระบบเป็นหลัก
    และในส่วนของการจ่ายเงินค่าสมัครสอบ
  ระบบการเงินจะปิดวันที่
   30 มกราคม  2552 เวลา 23.59  )
 4. ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

    5.   กำหนดการส่งหลักฐานประกอบการสมัครในระบบ Admission ตรง

 ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่

จ่ายเงินค่าสมัครและส่งหลักฐาน
การสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 

 1 ธันวาคม 51 -10 ธันวาคม 51

1 ธันวาคม 51 - 15 ธันวาคม 51 

 11 ธันวาคม 51 - 20 ธันวาคม 51

11 ธันวาคม 51 - 25 ธันวาคม 51 

 21 ธันวาคม 51 - 30 ธันวาคม 51

21 ธันวาคม 51 - 5  มกราคม 52 

 31 ธันวาคม 51 - 9 มกราคม 52

31 ธันวาคม 51 - 15 มกราคม 52 

 10 มกราคม 52 - 19 มกราคม 52

10 มกราคม 52 - 25 มกราคม 52 

 20 มกราคม 52 - 30 มกราคม 52

20 มกราคม 52 - 30 มกราคม 52

( ระบบการเงินจะปิดวันที่  30  มกราคม  2552 เวลา 23.59 น)

      6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครโดย คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่นี่" หลังจากนั้นคลิก
          "ตรวจสอบใบสมัคร"
          6.1
ให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน (บังคับต้องใส่) และให้เลือกใส่ระหว่าง เลขที่อ้างอิง กับ
                เลขประจำตัวนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง  หลังจากนั้นคลิก "ตรวจสอบ"

          6.2 ผู้สมัครจะพบแบบฟอร์มใบสมัคร และสามารถเลือกพิมพ์ ใบสมัคร, ใบจ่ายเงิน , บัตรประจำตัวผู้สมัคร
               ได้ตามต้องการ
          6.3 ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ชำระเงิน สามารถเลือกพิมพ์ใบจ่ายเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
                (เท่านั้น)  ทุกสาขา ทั่วประเทศ และภายหลังจากชำระเงินแล้ว ประมาณ 5 วัน ผู้สมัครสามารถกลับมาตรวจสอบ
                ใบสมัครจะปรากฎ  คำว่า 

 "PAID"
วันที่ชำระเงินหลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัครทาง Internet   ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ฉบับ
 3. สำเนาใบชำระเงินซึ่งชำระค่าสมัครแล้ว  1 ฉบับ
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนคะแนน  GPA,  คะแนน  GPAX   5  ภาคเรียน  (กรณีจบมัธยมปลายให้ใช้  GPA, GPAX   6  ภาคเรียน)  ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
 5. สำเนาผลคะแนนสอบ O-NET, A-NET   ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  สามารถส่งมาภายหลังได้
 • คะแนน A - NET ครั้งที่ 1/2551 หรือ ครั้งที่ 1/2552 ให้ส่งมาหลังจากประกาศผลแล้ว
  แต่ไม่เกินวันที่   8   เมษายน   2552
 • คะแนน O - NET  ให้ส่งมาหลังจากประกาศผลแล้ว แต่ไม่เกินวันที่  12  เมษายน   2552

หมายเหตุ

 1. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการรับสมัครวิทยาลัยฯ
  จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที
 2. วิทยาลัยฯ จะไม่ส่งคืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3.  หลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 1 - 5 ให้นำส่งทางไปรษณีย์ EMS  (ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ฝ่ายบริการทางการศึกษา (งานระเบียนและประมวลผล) 131/5 ถ.ขาว    แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  วงเล็บมุมซองล่างขวามือ  "รับสมัคร"

 
โดย annijung ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ธ.ค. 51 09:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 31,225 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 31,225 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวนัยนาถ
IP : 125.26.104.***

...อยากจะเรียนที่นี้ค่ะ..

 อยากเรียนพยาบาล

 อยากรุ้ว่าปี53เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ

 ช่วยบอกด้วยนะค่ะ  phet_annart@hotmail.com

0875662689 แอนค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย bum_sodong@hotmail.com
IP : 202.149.25.***
สมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ จะประกาศวันไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Jindara16@hotmail.com
IP : 118.175.133.***
ทำยังไงถึงจะได้เรียนที่รี้น้อ....? อยากเรียนมากเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย trick_cup@hotmail.com
IP : 125.26.93.***

เปิดรับสมัครรอบต่อไปอีกวันไหนค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย poyza_ea@hotmail.com
IP : 118.172.243.***

สมัครเรียบร้อยแล้ว

แล้วต้องสอบไหมคะ 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ptabsuwan08889@gmail.com
IP : 203.172.164.***
      เป็นผู้ชาย เรียนได้ไหมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ตาล
IP : 117.47.177.***

ถ้าไม่ได้วงเล็บมุมขวามือว่า รับสมัคร จะผิดมั้ยอะ

ลบ แจ้งลบ
โดย Chakree Wongphun
IP : 118.173.242.***

อยากเรียนมากค่ะ

ชอบบรรยากาศ

 

           

ลบ แจ้งลบ
โดย นางฟ้า
IP : 61.19.66.***
ลบ แจ้งลบ
โดย tew
IP : 61.19.114.***
ละเอียดดีนะ  แต่สีสันตัวอักษรกับพื้นหลังแสบตาไป
ลบ แจ้งลบ
โดย ปักกาทิสรส
IP : 203.170.208.***

น่าสนใจมาก ข่าวสารครบถ้วนค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง