กิจกรรม
โอกาสหนึ่งวันที่จะได้เรียนรู้เบื้องหลังการทำรายการโทรทัศน์ ขั้นตอนกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนกว่าจะมาเป็นรายการโทรทัศน์หนึ่งรายการ ผ่านการเรียนรู้จากสถานที่จริง สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS...
ค่ายสำหรับสอนน้องๆ ให้รู้จักคำว่า...
มีวัตถุประสงค์เพื่อใหผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบัการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ท้้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจจะศึกษาต่อในคณะทันตแพ...
ติวครบ จบในคอร์สเดียว เนื้อหาแน่น พร้อมสอบ 100% เตรียมสอบทุกวิชา 24-30 เมษายน 2560 5 วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม วิทย์ คณิตศาสตร์ 2 GAT คือ Gat Connection Gat Eng +พร้อมเฉลยข้อสอบ o-net...
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING...
ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม ค่าย Multicamp ครั้งที่ 17 ตอน Let's get chips...
ชวนน้องๆร้วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาผู้นำสู่ประชาคมอาเซียนกับ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4...
ชวนน้องๆที่สนใจในอาชีพเภสัชกรและคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกิจกรรม ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 ม.สงขลานครินทร์...
Cherrytheatre ชวนน้องๆเข้าค่ายละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้...
ชวนน้องๆที่สนใจร่วมกิจกรรม ค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล ครั้งที่ 18 ม.มหิดล...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ชวนน้องๆที่สนใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ค่าย Born to be an Engineer 3 ม.เชียงใหม่...
พบกับกิจกรรมสร้างประสบการณ์ช่วงซัมเมอร์นี้กับ Pladao Fill Up Your Life Summer Camp Season 8...
ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม Arts of letters 17 (ค่ายเจาะลึกคณะอักษรฯ 5 มหาลัย)...
ชวนน้องๆที่สนใจด้านภาษาร่วมกิจกรรม LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ...
ชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรม ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3...
ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ุใหม่ ครั้งที่ 21คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 ภายในภาคอีสานกำหนด...
ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)...
ชวนน้องๆม.ปลายร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าครั้งที่ 23 ม.เกษตรศาสตร์...
ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม ค่าย The Engineer Camp ครั้งที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์...
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8...
ชมรมเพาะกล้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 21...
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Workshop โครงการ The Future of Arts Collaboration...
ม.ศิลปากร จัดกิจกรรม ค่ายนำน้องเข้าท่องวัง ครั้งที่ 16 ค่ายแนะแนวของม.ศิลปากร...
ชวนน้องๆนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม จุฬาฯ Expo 2017...
ชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 6 ม.ขอนแก่น...
ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล...
ชวนน้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณคดี และประวัติศาสตร์ กับกิจกรรม ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 12 ม.ศิลปากร...
ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม เปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 1 ม.รามคำแหง...
Page 1 of 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
เรื่องยอดนิยม

เรื่องแนะนำ

TAGS ยอดฮิต
คำฮิตเกาะกระแส
คำค้นหายอดนิยม