ค่ายติวพื้นฐานสถาปัตย์ DREAM CHASER

ลบ แก้ไข
ค่ายติวพื้นฐานสถาปัตย์ D

ค่ายติวพื้นฐานสถาปัตย์ DREAM CHASER

กิจกรรมค่ายติว เข้าคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ติวฟรี! พื้นฐานสถาปัตย์ เป็นกันเองแบบพี่น้อง พร้มกิจกรรมสันทนาการแทรกเนื้อหาการติว ดรออิ้งพื้นฐาน สีน้ำ และการเขียนแบบเบื้องต้น เพื่อเตรียมการสอบตรง  และค้นหาตัวตนของคุณ

* เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 8.30-17.00น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ กิจกรรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดค่าย แต่งกายชุดนักเรียน เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม แล้วมาเจอกัน

วันจัดกิจกรรม
• 27 ม.ค. 2561 - 11 ก.พ. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม
 
09 - 23 ม.ค. 61
27 ม.ค. 61 - 11 ก.พ. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึกคณะสถาปัตกรรมและการออกแบบ อาคาร 41
จัดโดย
สาขาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ค่ายติวพื้นฐานสถาปัตย์ D


cr.www.trueplookpanya.com/admissions/campnews/detail/485