Fix it Center สถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชน 400 แห่ง เข้าร่วมให้บริการในกิจกรรม Bike อุ่นไอรักทั่วประเทศ

ลบ แก้ไข
Fix it Center สถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชน 400 แห่ง 
เข้าร่วมให้บริการในกิจกรรม Bike อุ่นไอรักทั่วประเทศFix it Center สถานศึกษาอ
 

  ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2561 มีการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเสมือนจริง “ไบค์ อุ่นไอรัก” ภายใต้งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” เส้นทาง ณ ลานพระราชวังดุสิต ถึง สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 39 กิโลเมตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม นำนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก” รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 ศูนย์ตลอดเส้นทาง สำหรับให้บริการแก่ประชาชนผู้ปั่นจักรยาน ในแต่ละศูนย์จะมีทีม ซึ่งในแต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา 10 คน พร้อมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นและนำจักรยานเข้ารับบริการในการตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแก้ไขทั้ง ระบบเกียร์ ล้อ ลมยาง โซ่ เบรก ฯลฯ เป็นจำนวนมากกว่า 1,700 คัน ในวันดังกล่าว


Fix it Center สถานศึกษาอ


  ซึ่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาภาค และอาชีวศึกษาจังหวัด 76 จังหวัด รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ และเอกชน ได้จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 400 แห่ง รวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา 4,500 คน รวม 1,186  จุดบริการซ่อม เข้าร่วม “ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก” ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการซ่อมจักรยานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นรายชั่วโมงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


Fix it Center สถานศึกษาอ


  สำหรับพื้นที่ “ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามเส้นทางไบท์อุ่นไอรัก 39 กิโลเมตร จัดเป็น 9 โซน 17 จุด 55 ศูนย์  มีดังนี้
โซนที่ 1. ได้แก่ สนามม้านางเลิ้ง โดย วิทยาลัยเทคนิค (วท.) มีนบุรี สะพานมัฆวานรังสรรค์ โดย วท.ดอนเมือง และลานคนเมือง โดยวท. เทคนิคมีนบุรี 
โซนที่ 2 ได้แก่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดย วท.ดอนเมือง สนามหลวง โดยวท.ปทุมธานี
โซนที่ 3 แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย วท.ปทุมธานี
โซนที่ 4 มหาวิทยาลัย  ราชภัฏบ้านสมเด็จ โดย วท.นนทบุรี และสนามสุภาลัยลอฟท์ (ประชาธิปกวงเวียนใหญ่) โดย วท.ราชสิทธาร