Night at the Museum 8 : ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล

ลบ แก้ไข

Night at the Museum 8 :


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการ “ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล” ในงานพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

พบกับการจำลองเหตุการณ์วิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทาบนตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา อาทิ การขึ้นถวายอยู่งานของเหล่าข้าหลวง กิจกรรมความบันเทิงและการพบปะสังสรรค์ยามค่ำคืนของเจ้านายฝ่ายใน เป็นต้น แบ่งเป็น 4 รอบการนำชม 17.30, 18.30 , 19.30 และ 20.30 น.

พิเศษกิจกรรมฝึกอบรมงานดอกไม้ไทย ศิลปวิทยาการแห่งราชสำนัก ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของกุลสตรีไทย โดยวิทยากรชำนาญการด้านงานฝีมือ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. จำนวนจำกัด 25 ชุด ต่อวัน (แบ่งเป็นลงทะเบียนล่วงหน้าทาง Inbox 15 ชุด และลงทะเบียนหน้างาน 10 ชุด) 
วันที่ 14 ธันวาคม - งานเครื่องแขวนไทยขนาดเล็ก
วันที่ 15 ธันวาคม – งานพับบัวแบบราชสำนัก
วันที่ 16 ธันวาคม – งานพานพุ่มกลีบบัว

นอกจากนี้ กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน การประดิษฐ์โคมไฟกระดาษ คบเพลิงนำทางเสด็จเจ้านายฝ่ายใน จำนวนจำกัด 100 ชุด ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.30 น.

--------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเลือกรอบการเข้าชม หรือลงทะเบียนฝึกอบรมงานดอกไม้ไทย