ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน -วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช

ลบ แก้ไข

ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน -วิ่ง 

“แลน ปัน กัน MSU Running 2019” 


รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวชม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ
 


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง  “ แลน ปัน กัน MSU Running 2019”  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย  สมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562


ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ

ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ

 
ที่สนามกีฬากลาง 2 ข้างอาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงาน“ แลน ปัน กัน MSU Running 2019”  โดยมี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ตัวแทนผู้จัดงาน และผู้นำองค์กรนิสิต  ร่วมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว


ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  กล่าวว่า สำหรับการจัด  MSU Running 2019  เกิดขึ้นจากรวมกลุ่มกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ชื่นชอบและเห็นถึงประโยชน์ในการวิ่งและมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมคนสุขภาพดีที่เกิดจากการวิ่ง  ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและขยายไปยังประชาชนภายนอก  จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่ง  โดยกำหนดให้มีการแข่งขันเดิน-วิ่ง  ในชื่อ “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” (คำว่าแลน ภาษาอีสาน  หมายถึงวิ่ง /คำว่าปัน หมายถึงแบ่งปัน / แลน ปัน กัน จึงหมายถึง วิ่งเพื่อแบ่งปันให้แก่กัน) 


ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ

ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ


กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์  โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สนับสนุนเป็นทุนการส่งเสริมด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมุ่งหวังให้จัดเป็นงานวิ่งประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ


รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  จะสมทบทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยละ 60 สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 35และสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตพิการ ร้อยละ 5
 
 
ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ

ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแ


ในปีนี้ใช้เสือดาวเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำรุ่น  โดยธีมงานทั้งเสื้อวิ่ง เหรียญ โล่รางวัล และบรรยากาศของงานจะเป็น  ธีมของเสือดาว และที่น่าสนใจเหรียญรางวัลที่ได้รับในแต่ละปีนั้นจะไม่เหมือนกัน