เปิดให้ทุนเรียนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย

ลบ แก้ไข


เปิดให้ทุนเรียนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย

เปิดให้ทุนเรียนการท่องเท

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าสอบตรงเพื่อชิงทุนรัตนมงคล (ทุนเรียนฟรี 100%) ทุน UTCC Gold (ทุนเรียนฟรี 50%) และทุน UTCC Silver (ทุนเรียนฟรี 30%) ประจำปีการศึกษา 2561 

5 สาขาวิชาที่เปิดมอบทุนการศึกษา

หลักสูตรทั้ง 5 สาขาวิชา ในคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
https://goo.gl/rpLMLr

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
https://goo.gl/yFVgT6

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
https://goo.gl/51kQn6

สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
https://goo.gl/J89oZr

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
https://goo.gl/iX2uRx

เปิดให้ทุนเรียนการท่องเท


ที่มา http://admission.utcc.ac.th/

 


 

 loading...