วิศวกรรมเคมี

ลบ แก้ไข

วิศวกรรมเคมี

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

วิศวกรรมเคมีคืออะไร


วิศวกรรมเคมี คือสาขาที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิตต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการอย่างปลอดภัยและประหยัด

วิศวกรรมเคมีเรียนเกี่ยวกับอะไร


วิศวกรรมเคมี เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเคมีของวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมซึ่งเน้นในด้านความเข้าใจกลไกการทำงานของแต่ละหน่วยย่อยในกระบวนการผลิต รวมทั้งภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียนมาเพื่อใช้ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง


ผู้เรียนในสาขาวิชานี้ควรเป็นผู้ที่ใฝ่รู้และรักในการแก้ปัญหา โดยนำทักษะทางด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์มาประกอบกันเป็นรูปธรรมเพื่อการจัดการกับปัญหาต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความสนใจในแขนงวิชาเหล่านี้

เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง


วิศวกรรมเคมีเป็นแขนงวิชาที่มีส่วนร่วมในการผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย ดังนั้นผู้เรียนในสาขาวิชานี้จึงสามารถเลือกประกอบวิชาชีพได้หลากหลายแขนง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การบริการ ที่ปรึกษา หรือธุรกิจส่วนบุคคล อาทิเช่น

วิศวกรรมการออกแบบและควบคุมโรงงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการกำจัดของเสียจากโรงงาน นักวิจัย เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ เจ้าของกิจการโรงงานต่างๆ เรียนจบแล้วสามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง


ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่วิศวกรรมเคมีสามารถเลือกทำงานได้ อาทิเช่น

อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโพลิเมอร์ (พลาสติก, ยางรถยนต์, โฟม ฯลฯ) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมที่ใช้และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

ที่มา http://www.siit.tu.ac.th/

 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มี.ค. 51 15:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 28,519 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 28,519 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง