มาทำความรู้จักกับ ประกันอุบัติเหตุ กันค่ะ ประกันดีๆที่คุณอาจยังไม่รู้

ลบ แก้ไข
มาทำความรู้จักกับ ประกัน

          ในทุกๆ วันเราเสี่ยงเจอกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา การทำประกันอุบัติเหตุจึงเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แต่จะช่วยคุ้มครองอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ   
 
ประกันอุบัติเหตุคืออะไร
ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่เราได้รับความคุ้มครอง ในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ที่เกิดจากอุบัติเหตุ จนเกิดความเสียหาย และบาดเจ็บ ความคุ้มคราองที่เราจะได้รับนั้น คือ การช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ เช่น ช่วยในเรื่องค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น  2 ลักษณะ คือ
-การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident : PA)   
เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยให้ความคุ้มครองชีวิต และร่างกายของผู้เอาประกันภัย ที่ประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ อาทิเช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

-การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (TA)
เป็นการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามที่ทางสถาบันการศึกษา ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยบางประเทศที่ไปจะบังคับให้นักเรียนทำประกัน โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหรือมหาลัยจะระบุไว้ให้ว่าเราต้องทำประกันอุบัติเหตุแบบไหน และสิ่งที่รับประกันจะไม่ค่อยต่างจากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสักเท่าไหร่
 
ขอบคุณข้อมูลดีๆ  https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-products/group-insurance/group-personal-accident-product/