ใช้หลักธรรมมะในการทำงาน

ลบ แก้ไข
ใช้หลักธรรมะในการทำงาน

ภาพจาก : http://positivepsychologynews.com/

 
ในการทำงานบางทีก็มี ท้อหรือเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดา ใครๆต่างก็ต้องเคยตกอยู่ในสภาวะห้วงอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว แต่ถ้าเรามีหลักหรือคติประจำใจไว้ให้เีรายึดเหนี่ยวและมุ่งมั่นที่จะทำก็ดีนะคะ ตัวเราเองจะได้มีเป้าหมาย ลองทำหลักธรรมะมาใช้กับการทำงานดูค่ะ  วันนี้นำหลักธรรมะ อิทธิบาท 4 มาฝากกัน ลองอ่านแล้วนำไปปรับใช้กันดูนะคะ 

อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน มีดังต่อไปนี้ค่ะ
 
           1. ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่
           2. วิริยะ คือ ขยันหมั่นเพียรกับงาน
           3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน
           4. วิมังสา คือ การพินิจพิเคราะห์ หรือ ความเข้าใจทำ
 
       ฉันทะ : ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่
 
           อันดับแรกต้องสำรวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้น อาจเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการตั้งคำถามกับตัวเอง ฉันทำงานเพื่ออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่หากงานที่ทำอยู่ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทำอยู่
 
           อย่างไรก็ตาม เชื่อเถอะว่างานแต่ละอย่างนั้น ไม่มีทางที่ใครจะชื่นชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการ ดังนั้น ถ้าคุณพอใจที่จะทำ และมีความสุขกับงาน เชื่อว่างานที่คุณทำอยู่ต้องออกมาดีแน่ ๆ
 
       วิริยะ : ขยันหมั่นเพียรกับงานที่มี
 
           งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะจึงเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั้น ที่สำคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การทำงานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก
 
           ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตสำหรับคนทำงานร่วมกันคือ จะต้องขยันด้วยกันทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้ายิ่งสำคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่กี่น้ำ เดี๋ยวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอาการเอางาน ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย
 
       จิตตะ : เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทำ
 
           จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทำ จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบและความรับผิดชอบที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการทำงานปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นแย่งชิงตำแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไปว่า งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบนั้นคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสำคัญในการทำงานโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังนั้น เมื่อคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทางที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสำเร็จได้
 
           อย่างไรก็ดี ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบ มักจะใส่ใจกับงานอยู่แล้ว เพราะธรรมชาติจะทำให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ชอบคิดเจ้ากี้เจ้าการแต่เรื่องงานของคนอื่น คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซึ่งไม่ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น พระพุทธเจ้า จึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน คือให้มีจิตตะ แล้วก็ทรงให้โอวาทสำทับไว้ด้วยว่า "ควรตรวจตรางานของตัวเอง ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ"
 
       วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน
 
           สุดยอดของวิธีทำงานให้สำเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายนี้ วิมังสา แปลว่า การพินิจพิเคราะห์ หมายความว่า ทำงานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทำ คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบั่นเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุดงานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้
 
    หลักธรรมอิทธิบาท 4 ที่นำมาทุกคนสามารถทำได้ค่ะ เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวพวกเรา ลองทบทวนตัวคุณเองก่อนก็ได้ค่ะ แล้วค่อยๆนำหลักธรรมไปปรับใช้  ถ้าทำได้ ความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเื้อื้อม .......... ถ้าเราตั้งใจจริง ทุกคนสามารถทำได้ค่ะ 

ที่มาข้อมูล : www.kapook.com 

 

 โดย Parttime Job & Careerpath ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 พ.ย. 55 09:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 14,158 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง