DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “การบริหารการศึกษา 4.0 กับบทบาทของผู้บริหารการศึกษา”

ลบ แก้ไข
          วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “การบริหารการศึกษา 4.0 กับบทบาทของผู้บริหารการศึกษา” โดยจะมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 กับ การศึกษาไทย 4.0” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
           จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง “การบริหารการศึกษา 4.0 กับบทบาทของผู้บริหารการศึกษา” โดยมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเด็นดังกล่าว และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังต่อผู้บริหารการศึกษา” โดยงานเสวนาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30-16.50 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมร่ว


 
 loading...


โดย PR_DPU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 พ.ค. 60 14:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 253 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 253 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง