ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม
 
              คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก มีให้เลือกอบรม 2 หลักสูตร สู่ความเป็นมืออาชีพ คือ หลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน โดยเปิดอบรม ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2561 และอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรด้านการจัดการ เปิดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 447, 189 หรือ คลิกดูรายละเอียด http://www.dpu.ac.th/tourism/service/html
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ข

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ข


 
โดย PR_DPU
วันที่ 8 มีนาคม 2561
พิมพ์หน้านี้