แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 6

ลบ แก้ไข

บทนิยามและตัวอย่างของแฟกเทอเรียล

บทนิยาม เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก แฟกทอเรียล n หมายถึงผลคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทนด้วย n!
จากนิยาม n! = n(n-1)(n-2)(n-3) . . . 3 X 2 X 1
หรือ n! = 1 X 2 X 3 X . . . (n-3) )(n-2)(n-1)( n)

ตัวอย่าง เช่น 5! = 1 X 2 X 3 X 4 X 5 หรือ 5 X 4 X 3 X 2 X 1
(n+3)! = (n+3)(n+2)(n+1) . . . 3 X 2 X 1
(n-r)! = (n-r)(n-r-1)(n-r-2) . . . 3 X 2 X 1

จากนิยามของ n! กล่าวถึงเฉพาะ n ที่เป็นจำนวนเต็มบวก แต่บางครั้งจำเป็นต้องใช้ 0!
จึงต้องกำหนดค่าไว้ โดยให้ 0! = 1

แบบฝึกหัด

1. ถ้า n = 8 , r = 5 แล้ว มีค่าเท่าใ

2. ถ้า แล้ว n มีค่าเท่าใด

3. ถ้า แล้ว n มีค่าเท่าใด

4. ถ้า แล้ว n มีค่าเท่าใด

5. จงเขียน n(n-1)(n-2)(n-3) ให้อยู่ในรูปแฟกทอเรียล

6. จงเขียน ไม่ให้อยู่ในรูปแฟกทอเรียล

 loading...


โดย สุระสิทธิ์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มิ.ย. 52 20:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 43,055 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง