นักเรียน รับตรง admissions
กำหนดการรับสมัคร คณะที่เปิดรับ รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
รับตรง TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก รายละเอียดการสอบเเละสถานที่สอบดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก ระเบียบการดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก...
by P'Hand Eduzones
WHY SRIPATUM ทำไมต้องเลือกเรียนม.ศรีปทุม พบกับคณาจารย์คุณภาพและผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายอาชีพ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตร อินเตอร์ ด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงอย่างที่คิด...
by Eduzones Pr News
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เร่งผลิต นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ บุคลากรการเงินยุคใหม่ รับความต้องการของตลาด และการเติบโตด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านการเปิด 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต...
by Eduzones Pr News
บรรยากาศการมอบตัวนักศึกษารอบ PORTFOLIO รอบที่ 2 มรภ.สวนสุนันทา วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวนศ.ที่ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 (portfolio)...
by Eduzones Pr News
รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการ รายละเอียดการสมัคร ระเบียบการ คลิก website คลิก...
by Eduzones Pr News
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการศึกษาแบบใหม่ทุกมิติ เน้นผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนจาก Discipline Based Faculty เป็น Outcome Oriented Faculty สร้างทางเลือกใหม่สู่ วิศวกรรมชีวการแพทย์...
by Eduzones Pr News
ผู้เข้าสอบมีสิทธิรับบริการขอดูกระดาษคำตอบ โดย้องยื่นใบขอดูกระดาษคำตอบพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 8-9 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 16.00 น.. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35...
by P'Hand Eduzones
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก ระบบ 9 วิชาสามัญ >> คลิก...
by P'Hand Eduzones
เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท M.B.A Logistics an Supply Chain Management วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปี 2561 สมัคร >>คลิก...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไปที่ www.reg.ssru.ac.th #...
by Eduzones Pr News
ลุ้นกันตัวโก่ง แน่นอนแล้วว่าฟุตบอลโลกปีนี้จะมี 2 เยาวชนไทยคนเก่งโกอินเตอร์เป็นตัวแทนเด็กไทยในโครงการ แมคโดนัลด์ เพลย์เยอร์ เอสคอร์ท (McDonalds Player Escort)...
by P'Hand Eduzones
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยรับรวมทั้งหมด 2,341 คนโดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จาก TCAS61 รอบก่อนหน้า...
by P'Hand Eduzones
Update! การเปิด/ปิด รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ของแต่ละมหาวิทยาลัย ล่าสุด เช็ครายละเอียดทุกมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม >> คลิก...
by P'Hand Eduzones
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS 3 รับตรงร่วมกัน (โควต้าพื้นที่) ดังนี้ เกณฑ์การรับสมัคร 1. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (6 ภาคการศึกษา)...
by Eduzones Pr News
รับตรง รอบยื่นคะแนน Gat-Pat ปีการศึกษา 2561 และทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่จบ ม.6 เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยเซนต์หลุยส์รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.slc.ac.th/applystudent.php...
by P'Hand Eduzones
ผู้เข้าสอบมีสิทธิรับบริการขอดูกระดาษคำตอบ โดย้องยื่นใบขอดูกระดาษคำตอบพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 2-3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 16.00 น.. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ...
by P'Hand Eduzones
ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
การให้บริการการขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าสอบีสิทธิรับบริการขอดูกระดาษคำตอบ โดย้องยื่นใบขอดูกระดาษคำตอบพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 31 มีนาคม 2561...
by P'Hand Eduzones
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (ภูมิภาค)Regional Outstanding Student Program (ROSP) ชิงทุนการศึกษา มูลค่าสูงสุดกว่า 1,200,000 บาท...
by Eduzones Pr News
น้องๆสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1/2 ในระบบ #TCAS ได้ที่ >> คลิก เข้าไปแล้วกดที่มหาวิทยาลัยที่น้องยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบได้เลย...
by Eduzones Pr News
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบโควต้า ม.ราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มี.ค. 2561 สมัครและชำระเงินได้ที่ 7-11 ทุกสาขาสมัครได้ที่www.reg.ssru.ac.th สอบถามเพิ่มเติม...034-964927...
by Eduzones Pr News
เป็นอีกรอบนึงนะครับ ที่มีน้องๆยังคงสงสัยกันพอสมควรกับการสมัครในรอบที่ 3 ในระบบ TCAS โดยที่จริงแล้วคอนเซปในรอบที่ 3 ไม่ยากอยากที่คิด ไม่ต้องเรียงความยากง่าย ความต้องการ ความอยากอะไรทั้งสิ้น เอาแค่ 4ที่ ที่เราอยากเรียน...
by P'Hand Eduzones
ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา งาน อาบน้ำแร่ แลระนอง ท่านอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง...
by Eduzones Pr News
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2561 เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากเดิม วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561เปลี่ยนเป็น วันที่ 27...
by Eduzones Pr News
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโครงการโควต้าพิเศษ : Young Smart TSU...
by Eduzones Pr News
O-Net ม.6 ประกาศผลสอบ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (เดิมจะประกาศ 3 เมษายน 2561) GAT/PAT ประกาศผลสอบ วันที่ 2 เมษายน 2561 (เดิมจะประกาศ 5 เมษายน 2561 วิชาสามัญ 9 วิชา ประกาศผลสอบ วันที่ 8 เมษายน 2561 (เดิมจะประกาศ 12 เมษายน...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last