นักเรียน รับตรง admissions
กำหนดการรับสมัคร 4-10 ก.พ.62 คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก รายละเอียดการสมัคร ประกาศรับสมัคร คลิก ปฏิทินคัดเลือก คลิก website คลิก...
by P'Hand Eduzones
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรายชื่อโครงการ คณะ และสาขาที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio ออกมาแล้วนะครับ โดยมีทั้งหมด 15 โครงการ รวมที่นั่งมากกว่า 4,465 ที่นั่ง จะมีโครงการอะไรบ้างไปดูกันครับ - โครงการเพชรตะวันออก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร : 1 ต.ค. 9 พ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 14 พ.ย. 61 สอบคัดเลือก : 17 พ.ย. 61 สาขาที่เปิดรับสมัคร/จำนวนที่รับ คุณสมบัติในการคัดเลือก โควต้าเรียนดี จะต้องมีเกรดเฉลี่ย >= 2.75...
by Eduzones Pr News
กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร :20 ที่นั่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับทั่วประเทศ) 1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 บริบูรณ์ (เกิดก่อน 31 สิงหาคม 2545 2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 การรับแบบโควตา) #...
by Eduzones Pr News
รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่www.admission.ssru.ac.th/ วันที่ 1- 15 ธันวาคม 2561 #Fit Ssru#สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม www.ssru.ac.th www.fit.ssru.ac.th...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 # สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ....
by Eduzones Pr News
มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัครวันนี้ 18ตุลาคม 2561 วันนี้ 18ตุลาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ7 หลักสูตร 17 สาขาวิชา ดังนี้...
by tui sakrapee
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ#Portfolioม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า...
by P'Hand Eduzones
สถิติคะแนนสูงต่ำปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2552-2555ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >คลิก ปีการศึกษา 2556ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >คลิก ปีการศึกษา 2557ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >คลิก ปีการศึกษา 2558ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >คลิก ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลดไฟล์แนบ...
by P'Hand Eduzones
หลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือก กสพท2562 กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 800 บาท รายละเอียดการสมัคร ประกาศ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2562 website **สรุป - กสพท....
by P'Hand Eduzones
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่เข้าร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร กรอกข้อมูลทางhttps://admission.hcu.ac.th -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2561 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ คุณสมบัติ -...
by P'Hand Eduzones
หลักสูตรใหม่ของ มรภ.สวนสุนันทาสาธารณสุขศาสตร์ (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) เน้นวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น...
by Eduzones Pr News
1. ประกาศเกี่ยวกับ TCAS ประจำปี 2562 คลิก 2. ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิ ลิงค์ 3. คู่มือระบบ TCAS สำหรับผู้สมัคร ประจำปี 2562 คลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS62 ปีการศึกษา 2562 ติดตามข่าวสาร การรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ #TCAS62 ได้ตามช่องทางเหล่านี้ ^_^ Line : @prswu...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS 2562 ติดตามเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบ ในเดือนตุลาคมนี้นะครับ (รอบที่ 1- 2 ของวิทยาเขตต่าง ๆ ให้ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของวิทยาเขต)...
by P'Hand Eduzones
1.ลดระยะเวลาจาก10เดือนเหลือ6เดือน (เริ่มธ.ค.61-มิ.ย.62) 2.ลดค่าใช่จ่ายสมัครรอบ3 ลง 50% จากลำดับละ200บาทเหลือ100บาท ค่าดำเนินการจัดการสิทธิ์จาก100บาทเหลือ50บาท 3.รูปแบบportfolio กำหนดจำนวนหน้าไม่เกิน10หน้า(ไม่รวมปก)...
by P'Hand Eduzones
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 Portfolio รับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน) ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)...
by P'Hand Eduzones
พยาบาล มทส. รับตรง TCAS62 รอบแรก กำหนดการ - เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61 - ชำระค่าสมัคร 17 ธ.ค. 61 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ม.ค. 62 - สอบสัมภาษณ์ 12 ม.ค. 62 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 ม.ค. 62 -...
by P'muk eduzones
กำหนดการรับสมัคร TCAS62 รอบ 1 ม.เทคโนโลยีสุรนารี โครงการที่เปิดรับ : 1. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2. ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A 3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 4....
by P'muk eduzones
กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS 62) website รับสมัคร -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครโควตารับตรง Young Smart THU โควตารับตรง Young Smart THU รับสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตัวเอง:18 ก.ค.61 - 31 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา...
by P'muk eduzones
รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 ออกมาแล้วนะครับ...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครผ่านเว็บไซต์: 1 - 10 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาในขั้นตอนที่ 2: 27 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาในขั้นตอนที่ 3,4: 14 มกราคม 2562 สอบสัมภาษณ์: 17...
by P'Hand Eduzones
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการ สอบชิงทุน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP) ชิงทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดกว่า 1,200,000 บาท จำนวน 80 ทุน...
by P'Hand Eduzones
โควต้าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปี 2562 เปิดรับทุกวันตั้งแต่ วันที่เปิด 1 ก.ค. - 25 ต.ค. 61 1.คณะ/หลักสูตรที่รับสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต)...
by P'muk eduzones
เรียนดนตรีที่ ม.รังสิตไหม? ว.ดนตรี เปิดรับรับตรง ประจำปี 2562 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 โดยการสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1...
by Eduzones Pr News
website มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะสตาร์ทเริ่มรอบแรกกันเดือนธันวาคมนี้...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last