วท.สุราษฎร์ธานี ชนะเลิศช่างเทคนิค วช.ชุมพร ชนะเลิศช่างซ่อมสีรถยนต์ และ วช.สงขลา ชนะเลิศช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ในการแข่งขันทักษะฝีมือ T-TEP ครั้งที่ 23

ลบ แก้ไข

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียน นักศึกษา ในโครงการ T-TEP (T-TEP Student Skills Contest) ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียน นักศึกษาในโครงการ T-TEP (T-TEP Student Skills Contest) ครั้งที่ 23 นับเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ มีประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพยานยนต์สมัยใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ ให้มีความเท่าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา

จึงนับเป็นการสนับสนุนที่สำคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่ง ในหลายกิจกรรมที่บริษัทได้ให้การสนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

การแข่งขันครั้ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ช่างเทคนิค ช่างซ่อมตัวถัง และช่างซ่อมสีรถยนต์ ในหลักสูตรวิชาช่างยนต์ หรือ GENERAL T-TEP และหลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์หรือ B&P T-TEP มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 19 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ ประเภทช่างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และประเภทช่างซ่อมสีรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากการแข่งขัน
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ธ.ค. 60 11:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 579 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 579 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง